Kompijuterska dijagnostika

Danas su vozila opremljena elektronskim sistemima, pa se od servisera traži upotreba dijagnostičkih uređaja kako bi se ustanovio i otklonio kvar.Kompijutersku dijagnostiku koristimo u slučaju kada nam računar automobila signalizira da postoji kvar ili greška u sistemu. Pošto računar automobila ne daje detaljan opis kvara, samo dijagnostičkim uređajem može se ustanoviti problem. Mi smo u mogućnosti, da uspešno rešimo svaki problem, jer pored vrhunskog dijagnostičkog uređaja imamo i znanje, koje je potrebno.