Elektronska kontrola ulja u kocionom sistemu          Elektronska kontrola ulja u kocionom sistemu posle

Pre čišćenja kočionog sistema                      Posle čišćenja kočionog sistema

Redovna kontrola kočionog ulja je od najveće važnosti po bezbednost. Za razliku od motornog, većina vozača kočiono ulje nikada ne menja. Ipak i ono je podložno starenju. Ulje koje se nalazi u samim kočnicama propada usled konstantnog zagrevanja, dok ulje u posudi za dolivanje apsorbuje vlagu iz sitema, tako da i ono vremenom gubi svojstva. Loš kvalitet kočionog ulja dovodi do propadanja kočionih creva, cevi i cilindara. Auto servis Ćuba Vam pruža mogucnost elektronske kontrole ulja u kočionom sistemu kao i njegove zamene.