Servis poseduje svu potrebnu aparaturu, koja omogućava sigurno i kvalitetno otklanjanje kvarova, kao i održavanje vozila.